fbpx

İlan Yönetmeliği Değişti

  • 4 yıl önce
  • 1

İnternet Ortamında Gayrimenkul Alımı Satımı Yapanlar! İlan Yönetmeliği Değişti, Ceza Almamak için Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler İnternetten ev alım satımı için yayımlanan ilanlara dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. İnternet ortamında yayımlanan ilanlarda yer alması gereken hükümler yenilendi. Bu kapsamda internet ortamında emlak alım satım ilanı yayımlayanların, ilanlarında mutlaka yer vermeleri gereken maddelere ilişkin detaylar şöyle;

Gayrimenkul alım satım için internet ortamında yayımlanan ilanların yanıltıcı olmaması adına bir dizi önlem alındı.

İNTERNET ORTAMINDA YAYIMLANAN İLANLAR İÇİN YENİ ŞARTLAR

14 Ekim 2020 tarihinden itibaren uygulamaya giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılan değişikliklerde; internet ortamında ilan yayımlayanlar belli bilgilere ilanlarında yer vermek zorundalar. Bu kapsamda ilanların yanıltıcı olmaması ve genel standartların tamamına uygun olması gerekiyor. Söz konusu yönetmelikte ayrıca internet ortamında taşınmaz alım satım ilanlarında, iletişim bilgilerinin olması, istek ve şikayetlerin iletilbilmesi adına yeni maddelerde uygulamaya girdi. İşte internet ortamında yayımlanacak ilanlarda yer alacak bilgiler;

İNTERNETTEN YAYIMLANAN İLANLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uygulamaya giren düzenlemeler;

MADDE 12 –

(1) İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan veren işletme ve sözleşmeli işletmeler, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen ilke ve kurallara uymakla ve ilanlarında üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemekle yükümlüdür.

(2) İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İşletme ve sözleşmeli işletmelerin 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirebilmesine imkân sağlamak.

b) İşletme ve sözleşmeli işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletme ve sözleşmeli işletmeleri üye yapmamak.

c) Aynı taşınmaza yönelik birden fazla işletme veya sözleşmeli işletme tarafından ilan verilmesi durumunda, o taşınmaza ilişkin yetkilendirme sözleşmesine taraf olan işletme veya sözleşmeli işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldırmak.

ç) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

d) İlan, şikâyet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmek.

e) Taşınmaz ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak

YENİ DÜZENLEME İLE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni hükümler kapsamında; satış amacıyla internet ortamında duyurulan gayrimenkullere ilişkin yanıltıcı bilgi verilemeyecek. Aynı gayrimenkule ait ikinci bir ilan olmayacak. İstek ve şikayetler için iletişim kanalı açılması gerekecek.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak