fbpx

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

 

Mustafa Bayraktar Gayrimenkul Danışmanlığı olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Mustafa Bayraktar Gayrimenkul Danışmanlığı, sahibi olduğu bu internet sitesini ziyaret eden, başvuru formu dolduran veya şirketimizi telefonla arayan ziyaretçilerin,

 

Şirketimizin bulunduğu adreste Şirketimizi ziyaret eden gerçek veya tüzel kişi yetkililerinin paylaşmış olduğu kimlik bilgilerini ( Ad-Soyadı, T. C. kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet) ve araç plaka verisi ile görüntüsünü aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. Anılan kişisel verilerin işlenme amaçları şu şekildedir:

  1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması ve Kişisel Veri Paylaşımı

Mustafa Bayraktar Gayrimenkul Danışmanlığı’nın yukarıda anılan amaçlarla edinmiş olduğu kişisel veriler sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Mustafa Bayraktar Gayrimenkul Danışmanlığı’nın yukarıda anılan amaçlarla edinmiş olduğu kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Mustafa Bayraktar Gayrimenkul Danışmanlığı tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Mustafa Bayraktar Gayrimenkul Danışmanlığı’nın nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda gizlilik ve güvenlik gereksinimleri sağlanarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Mustafa Bayraktar Gayrimenkul Danışmanlığı’nın işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla, kişisel veri barındıran veri tabanına yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla şifreleme, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirlerini almaktadır. 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 

 

Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı yazılı olarak Balıkesir Cd. Uprise Elite Residence Zemin Kat Daire:15 Kartal / İSTANBUL adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.

Compare listings

Karşılaştırmak