fbpx

Tapuda devrim gibi değişiklik

  • 1 yıl önce
  • 1

Noterler tarafından düzenlenecek olan taşınmaz satış sözleşmelerine ilişkin başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak.

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bugünkü 32070 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre, satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular yalnızca Noterler Birliğinin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

Yine verilen bilgilere göre, gerekli belgeler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS) yüklenecek ve belgelerin asılları randevu tarihinde noterliğe ibraz edilecek.

Noter, yapılan başvuru üzerine Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’nden başvuru belgesi düzenleyecek. Hukuki ya da fiili engel nedeniyle başvuru belgesinin düzenlenememesi durumunda başvuru reddedilerek taraflara güncelleme imkanı da sağlanacak.

Konu ile ilgili olarak aktarılan detaylara göre, Noter düzenlediği başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden iletecek. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin tamamlanmasından sonra noter, hak sahibini belirleyip taşınmazın satışına engel hukuki bir durumunun olmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi hazırlayacak.

Yine verilen bilgiye göre, Sözleşme Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek ve tapu müdürlüğünce tapu siciline tescili sağlanacak.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak