fbpx

İmar Parseli – Kadastro Parseli Nedir ?

  • 3 yıl önce
  • 1

Parsel anlam olarak bir toprak parçasını ifade eder. Ancak gayrimenkul sektöründe ayrılmış ve sınırlanmış arazi parçasına parsel denilir. İmar Kanununun 18. maddesi gereğince bu toprak parçasının sahibi bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?
Parsel sahibi olma hakkı kanunen hem gerçek kişilere hem de tüzel kişilere tanınmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün geliştirdiği Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile internet üzerinden tapu parsel sorgulama işlemini kolay bir şekilde yapmak mümkündür.

Parsel Çeşitleri Nelerdir?
Emlak literatüründe “kadastro parseli” ve “imar parseli” olarak 2 çeşit parsel türü bulunur:

Kadastro parseli:
Kadastro Kanunu gereğince kadastro adası içinde bulunan ve bağımsız şekilde konumlanan parsellere kadastro parseli denilir. Sınırları ve sahipleri belli olan alanlar birer kadastro parselidir.

İmar parseli:
İmar yapılabilecek parsellere imar parseli denilir. İmar yasaları gereğince kadastro parselleri gerekli incelemelerden geçtikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra imara açılabilir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak