fbpx

İskan Nedir? İskan Nasıl Alınır?

  • 4 yıl önce
  • 1

İskan Nedir?

İskan işlemlerine başlamak için öncelikle binanın tamamlanmış olması gerekir. Kat irtifakı yapılmış ise, ilgili belediyeye başvurulur ve binanın projeye uygunluğu denetlenir. Bu denetim sonucunda, inşaatın daha önce sunulan projeye uygun olduğu tescillenir ise, belediye tarafından “Yapı Kullanma İzin Belgesi” veya diğer adıyla “İskan” verilir.

İskan Nasıl Alınır?

İskan belgesi almak için, yapı tamamlandıktan sonra daha önce projenizi onaylayan belediyenin İmar Müdürlüğü’ne bir başvuruda bulunulur. Bu başvuruda yapının tamamlandığına dair bir dilekçe verilir. Verilen bu dilekçe üzerine, belediye tarafından ilgili yapı yerinde denetlenir ve önceden sunulan projeye uygunluğu kontrol edilir. Eğer herhangi bir uygunsuzluk bulunmaz ise “yapı kullanım izin belgesi” verilir.

İskan Olmazsa Ne Olur? İskansız Ev Alınır mı?

Kat irtifakının üstüne iskan da alındığında, bu inşaatın projeye uygun olarak yapıldığı tescillenmiş olur. İskan tüm apartman için alınır ve tüm kat maliklerine belirli bir masraf çıkar. Bu durum zaman zaman, tamamlanmış binalarda iskan alınamamasına neden olmaktadır. Bazı bankalar, konut kredisi için tek başına kat irtifakını yeterli görmez ve iskân şartı arar. Bundan dolayı, konut projeye uygun yapılsa dahi, iskânı olmayan bir konutu almak bazı zorluklar ve riskler barındırabilir.

Bir yapı için henüz iskan belgesi alınmamış ise, resmi kayıtlarda bu yapı inşaat olarak gözükür. Henüz iskan belgesi olmadığı için, binaya elektrik ve su gibi mesken abonelikleri alınamaz, ancak şantiye abonelikleri alınabilir. Bu durum, konut sahiplerinin faturasına ek maliyetlerin yansımasına sebebiyet verir. Ayrıca ticari birimler için ruhsat alınamaz. Bu durum ülkemizde bir çok binanın altında yer alan dükkan/mağaza gibi bölümlerin boş kalmasına ya da sadece belirli bir işletme türüne kiraya verilebilmesine sebep olmaktadır.

İskan Sorgulama

İskan ruhsatı sorgulama, binanın bulunduğu ilgili belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanım İzni birimlerinde yapılır. İskan ruhsatı sorgulaması öncesi emin olunması gereken iki ana başlık bulunur: Birincisi binanızın ruhsat süresinin geçmemiş olması, ikincisi binanın ilgili yasa ve mevzuata uygun bir biçimde inşa edilmiş olmasıdır.

İskan Alındıktan Sonra Tapu Değişimi

Belediyelerin iskan işlemini Tapu Kadastroya bildirmesi, Tapu Müdürlüğünün de kendi kayıtlarında gerekli güncellemeleri yapması gerekir. Her tapuda yer alan “Tapunun Cinsi” kısmı, iskan alınmadan önce Tapu Dairesi Kat Mülkiyeti kütüğünde “arsa” olarak görünürken, alındıktan sonra “bina” şeklinde değiştirilir. Bu sayede artık bağımsız bölüm sahipleri kendi konut ya da iş yerlerinin kat mülkiyeti tapusunu alabilir.

Compare listings

Karşılaştırmak