fbpx

Kentsel Dönüşüm

  • 4 yıl önce
  • 1

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Herkesin bildiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesidir. 1999 yılında yaşanılan Gölcük ve Düzce depremlerinden sonra Türkiye’de yapıların güvenli olup olmadığı konusunda bir tartışma başlamış olup kentsel dönüşüm de bu noktada hayatımıza girmiştir. Kentsel dönüşüm; ülkemizde depreme karşı dayanıksız olan binaların yeniden yapılması ve mahallelerin baştan aşağı yenilenmesini sağlayan bir projedir.

Kentsel Dönüşüm Kanunu / Yasası

Kentsel dönüşüm kanununda dikkat çeken 5 maddeyi aşağıda bulabilirsiniz.

  • Riskli Yapı Tespiti?

Riskli yapıların tespiti büyük şehirlerde büyük şehir belediyesi tarafından, daha küçük yerleşim yerlerinde il ve ilçe belediyeleri tarafından yapılır. Bakanlık, gerekirse riskli yapı tespiti için TOKİ’den yardım isteyebilir. Tüm bu durumlar gerçekleşmez ise tespit bakanlık tarafından yapılır.

  • Riskli Yapıların Yıkımı Nasıl Gerçekleşir?

Öncelikli olarak mal sahiplerinin riskli yapının yıkımı konusunda uzlaşmaya varması gerekir. Anlaşma ile tahliye edilmesi durumunda mal sahiplerine ya da  kiracılarına veya binada iş yeri bulunanlara geçici kira yardımı yapılabilir.

  • Kat Malikleri Yıkıma Başlamazsa Ne Olur?

Kentsel dönüşüm başlamadan önce, devlet mal sahiplerine yıkıma başlanması için minimum 30 gün süre verir. Hala mal sahipleri yıkım işlemlerine başlamaz ise devlet yıkımı kendisinin yapacağını belirtilerek ek bir süre daha verir. Bu süre içinde yıkım yine de gerçekleşmemiş ise, tahliye ve yıkım işlemi mülkî âmirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

  • Bina Yıkım Kararı Nasıl Alınır?

Kat maliklerinin üçte iki çoğunluğu sağlanırsa binanın tekrar yapımına, payların satışına, kat karşılığı yapılacak anlaşmanın esaslarına karar verilir.

  • Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluk Sağlanamazsa?

Kentsel dönüşüm kararına kat maliklerinin belli bir kısmı katılmayabilir. Peki böyle durumlarda karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ne olur? Bu kişilerin arsa paylarının rayiç değeri bakanlık tarafından tespit edilir ve diğer kat maliklerine açık artırma yöntemi ile satılır. Bu şekilde kat maliklerine satış gerçekleştirilemediği takdirde, rayiç bedeli bakanlık tarafından ödenerek Hazine’ye tescil edilir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Şartları Nedir? Nasıl Yararlanılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinden faydalanılabilir. Kira yardımı 18 ay süre ile yapılır ve belli şartlara tabidir. En öncelikli şartı, riskli binanın anlaşma yolu ile tamamen boşaltılmasıdır.

Compare listings

Karşılaştırmak